Monday, January 10, 2011

ह्या वास्तुत

ही वास्तुत एकेकाळी शिवाजी महाराज मुक्कामी राहिल्यामुळे ती वास्तु स्वतःला धन्य समजत असेल.

काळाचा महिमा अगाध आहे.

No comments: