Monday, January 31, 2011

ज्यांचे नातेवाईक शिख असतात ते

ज्यांचे नातेवाईक शिख असतात ते त्यांच्या घरच्या लग्नात सरसो का साग, मक्का दी रोटी व अमृतसरी कुलच्यांवर ताव मारतात.1 comment:

Paanthastha said...

वा झक्कास. तोंडाला पाणी सुटलं. पण फक्ता शीखच का? माझ्या सारखा मराठी माणूस पण यावर ताव मारणाराच. मास्ता फोटो आहेत.