Thursday, January 13, 2011

एक दिवस परेडचा

लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दाये मुड, बाये मुड, पिछे मुड, विश्राम ( नेहमीच गोंधळ उडायचा, दाये कोणती , बाये काय ? )एक असीही परेड, मोबाईल संग.

No comments: