Saturday, January 15, 2011

घडाभाजी

हं, झाली एकदाची


आत प्रतिक्षा केव्हा एकदा ती पोटात जाते याची.

No comments: