Monday, October 25, 2010

" क्षणभर विश्रांती "

"क्षणभर विश्रांती " नको रे बाबा.

या उपहारगृहाची संपुर्ण रयाच गेली आहे, अगदी अवकळा आलेली आहे.

याचे सोनेरी दिवस मागे सरलेले आहेत  की काय.

No comments: