Wednesday, October 27, 2010

काका , काका मला वाचवा

काका काका मला वाचवा करत टाहो फोडणारे नारायणराव आता इतिहासजमा झाले.

काळ बदलला.

दिवाळी आधीच फटाके फुटु लागले, ऐन दिवाळीतच शिमग्याची बोंब कानी ऐकु यायला लागली.

No comments: