Wednesday, October 27, 2010

अंधारबन

अंधारबन. मधल्या टप्पावर असलेले अंधारबन.सुसाळे बेटावर जातांना श्री. सुरेश परांजपे यांनी या बद्द्ल सांगितले होते, सोबत राजाभाऊंना ते घेवुन जाणार होते.

पण नाही जमले,

एक अंधारबन. असे अंधारबन ज्यात प्रवेश केला की म्हणे आपण चक्क मध्ययुगात पोचल्याचे वाटायला लागते. जबरदस्त जंगल आणि त्यामधुन जाणारी चक्क बैलगाडी वाट , सुख सुख म्हणजे किती सुख !

पण सुख नशिबात असायला लागतं.

1 comment:

Mahek said...

enjoy your trip to Goa , click pictures and share them with us....