Wednesday, October 27, 2010

गुड डे नी केला बॅड डॆ.

सकाळी उठल्याउठल्या कयानीची श्रुजबेरी बिस्किटे खाण्याची तीव्र इच्छा झाली.
परवालाच एक अख्खे बॉक्स भरुन आणली होती.

"संपली. "

बायकोनी जाहीर केले.
आयला, घरात ही माणसं आहेत का बकासुरं ?

श्रुजबेरीच्या ऐवजी ब्रिटानिया गुड डॆ , पिस्ताबदाम वाली ?

स्वप्नात विद्या बालन ऐवजी अगडबमफेमवाली यावी ??
"सखी मन लागेना" ऐकायला जावं आणि "मुन्नी बदनाम हुवी " कानावर पडावे.
मिलींद बोकीलांचे पुस्तक आणायला जावे आणि हाती भालचंद्र नेमाड्‍यांची कादंबरी पडावी ?सारा दिवस आता कंटाळवाणा जाणार.

No comments: