Thursday, October 21, 2010

येथे ..

येथे खरेदी करण्याबरोबर नुसते भटकत रेंगाळत रहाण्यात ही मौज असते. 
नारायणगाव. आठवड्याचा बाजार.
सारी लगबग केवळ दसऱ्याचा मुहुर्त गाठण्यासाठी

No comments: