Monday, October 25, 2010

पुरे आता.

राजाभाऊंच्या बायकोने सज्जाड दम भरला.


"पुरे आता, तुझे थोडक्यात समाधान नसते ना ! "


आणि मग खरोखरीच राजाभाऊंनी हात आवरता घेतला.

No comments: