Monday, October 25, 2010

बहिणीला भाऊ मिळेल

"तुमच्या चेहराच सांगतोय " नी झालेली  सुरवात. भावाला बहिण मिळेल, बहिणीला भाऊ मिळेल, अस्से होईल , तस्से होईल . तुमच्या नशिबी भरपुर पैसा आहे, पण , ऐकणारे मनोमनी खुष झाले पाहिजेत.


No comments: