Wednesday, October 20, 2010

निर्भेळ सुख ???????

बागडायला भलेमोठाले कुरण, त्यावर पसरलेले हिरवे लुसलुशीत , कोवळे गवत. मनोयोग्य त्यावर ताव मारावा,  हवेतेवढे त्यावर धावावे, लोळावे, बागडावे , काय वाट्टॆल ते करावे.


पण.

पण या मनोहरी दृश्यात एकचं अडचण मनोभंग करणारी.

No comments: