Saturday, October 30, 2010

माणसाला लागते तरी किती ?

माणसाला अखेर लागते तरी किती जागा ? फक्‍त सहा फुट.

आणि त्या दरम्यान लागणारे अन्न ?

No comments: