Thursday, October 21, 2010

नही ! यह मै नही देख सकता ।

नको नको. खरच नको.
जरा  मनावर आणि जीभेवर ताबा ठेवा, राजाभाऊ.आज फक्‍त देवीचे विलोभनीयरुप डोळे भरभरुन न्याहाळायचे व त्यानेच पोट भरायचे.
रामकृष्ण म्हणतातं तसे " आमाय मा, हे आई , आम्हाला तुझ्या प्रेमाने , तुझ्यावरील भक्तीने पागल कर "

No comments: