Tuesday, October 26, 2010

केदारेश्वर ते सिद्धेश्वर

केदारेश्वर - वरळी - स्थापना सन- १८३२. एवढे प्राचीन देवस्थान मुंबईमधे असावे , आपल्या जाण्यायेण्याच्या मार्गावर असावे आणि आपली आत जावुन ती वास्तु पहाण्याची इच्छा होवु नये ?आणि हा सिद्धेश्वरापुढचा नंदी आणि पुढचा देखणा तलाव, कमळांनी भरलेला.
पालीला गेल्यावर मुद्दामुन हे पेशवेकालीन देऊळ पहायला जावे,


1 comment:

Ap____M said...

Kedareshwar at Worli .. I found it when I was working on a project for Siemens 10+ years back. I used to go there regularly, while I was working on the project. Ajoonahi kadhi tya bhagat gele tar aawarjoon jaate. Somwari jaraa vardal aste .. itar divashi tihi naahi. I prefer going to this temple than going to other more popular/crowded temples.