Wednesday, October 20, 2010

आहे मनोहर तरी .....

बागडायला भलेमोठाले कुरण, त्यावर पसरलेले हिरवे लुसलुशीत , कोवळे गवत. मनोयोग्य त्यावर ताव मारावा, हवे तेवढे , हवे तसे त्यावर धावावे, लोळावे, बागडावे , काय वाट्टॆल ते करावे.पण.

पण, या मनोहरी दृश्यात एकचं अडचण मनोभंग करणारी.
No comments: