Wednesday, December 03, 2008

प्रसन्नमुद्रा


राजाभाऊंची तीन दिवस मजा आहे तर.  डॉ. सुचेता भिडे चापेकर यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्तीनिमित्त चार ते सहा डिसेंबरदरम्यान "परिक्रमा" हा वि्शेष महोत्सव आयोजीत केला आहे.  

जायच त्याला बर का. 

No comments: