Friday, December 05, 2008

कॅमेरा जाणकारांची मला मदत हवी आहे.

अती वापराने माझा Nikon coolpix P2 आजारी पडला आहे त्याच्या रोगाचे निदान कुणी मला जाणकार तज्ञ सांगु शकेल काय ? हे त्याचे प्रताप.

2 comments:

Nandan said...

Harekrishnaji, mala yababat vishesh mahit nahi. Parantu, marathi sanketasthalanvar lekh lihilat tar adhik mahiti milu shakel. mr.upakram.org, misalpav.com, manogat.com kinva mayboli.com yapaiki kuthlyahi site var anek jaaNakar aahet je yababat mahiti deu shakateel.

Mazya photo-blog vareel comment baddal aabhar. Mee san diego yethe rahto.

HAREKRISHNAJI said...

नंदन ,

बऱ्याच दिवसांनी परत आपल्याशी संपर्क झाला. माहीती बद्द्ल धन्यवाद. Nikon Service Centre मधे जावे लागणार आहे.