Tuesday, December 09, 2008

कत्तल की रात

कालची रात्र, आजका दिवस.

धर्माच्या नावाखाली किती बकरे कापले जाणार आहेत हे केवळ अल्ला जाणे.

No comments: