Friday, December 05, 2008

गंमत जंमत

गेले तीन दिवस देशाचे संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, कॄषीमंत्री, हवाई वाहतुक मंत्री  राज्यातील समस्त मंत्रीमंडळ, आमदार, नेतेमंडळी केवळ या राज्याचे ने्त्रुत्व कोणी करायचे हे ठरवण्यासाठी आपली   बहुमुल्य कामे बाजुला ठेवुन गंभीर चर्चा करत आहेत. 

धन्य आहे. 

No comments: