Friday, October 10, 2008

प्रश्न पडलाय !

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत मिळालेल्या २५०० कोटी रुपयातून पुणे शहराचे पुनर्निर्माण व्हायचय की ऑलरेडी पुनर्निर्माण झालय ?  

No comments: