Wednesday, October 01, 2008

उडीपी बोर्डिग - फोर्ट मार्केट जवळ

रविवारी साऊथ इंडियन मिल्स खाण्याची इच्छा जी काही प्रबल झाली होती , ती अखेर उडीपी बोर्डिग मधे सोमवारी जेवायला जावुन शमावावी लागली ।


केवल फक्त तीस रुपयात , दोन भाज्या, एक गाजराची ,दुसरी सफेद हे हे सांबार, रसम, वरण, दोन मुद भात, (काकडीची पचडी, दही, ताक़, (मला वर्जित )) लोणचे , पापड।


भर दुपारी येथे गेलो तेव्हा हे अगदी खचाखचा भरले होते, जवळ पासच्या कार्यालयातीकर्मचारी वर्गात हे खुपच प्रसिद्ध दिसते।


जेवण साधे सोपे , रुचकर, मला जसे लागते तसेच होते ।

1 comment:

Mahek said...

masta jaywan,
i love such simple and tasty homely food.
I visited a restaurant called ram nayak at matunga station last week i went there to sample there food , it was just like this simple south Indian food , there are two types there unlimited and limited varities
check that out i forgot to take my camera with me.