Saturday, October 11, 2008

फिटनेस नेते मडंळींचा

मध्यंतरी एक चांगला लेख वाचला होता. राष्ट्राचा नेता कसा शारीरीकदॄष्ट्रा  फिट  असावा, सक्षम असावा,  जैसे की रशियाचे पुतीन , अमेरीकेचे भावी अध्यक्ष ओबामा,  फ्रान्सचे अध्यक्ष आदी. 
 
नाहीतर आपल्या कडे उजेडच उजेड.  

No comments: