Friday, October 24, 2008

दिवाळीची पोस्ट

दिवाळीची पोस्ट मागायला कोणी घरी आले की प्रथम कपाळाला आठ्या पडतात , मग त्या माणसावर उपकार केल्या सारखे पाच-दहा रुपये त्याच्या हातावर टेकवायचे किंवा हाकलुन लावायचे।
जर मला एवढा पगार मिळत असुन देखील मनातुन कोठेतरी दिवाळी सणाला काहीतरी "एक्स्ट्रा" मिळावे असे वाटत असाल तर मग त्यातील काही भाग मी सामाजिक कार्यासाठी, माझ्या आजुबाजुच्या कष्ट्करी , माझ्यासाठी राबणार्याचा सण आनंदात जावा या साठी खर्च केला पाहिजे ।
मग या भावनेतुन म न पा चे सफाई कामगार, आम्ही नेमलेले कचरावेचक संघटनेचे जमादार, घरी कामे करानार्या तिघी जणी या सर्वांना नवीन कपडे शिवले।
जर आपण सण आनंदात साजरे करतांना त्यात सर्वांना सामिल करून घेतले तर त्याचा आनंद द्विगुणित असा होतो

No comments: