Saturday, October 04, 2008

शिवछत्रपती क्रिडा संकुल, बालेवाडी

 
कोट्यावधी रुपये खर्चुन बांधलेल्या शिवछत्रपती क्रिडा संकुल, बालेवाडी, पुणॆ याचा वापर केवळ राष्ट्रकुल युवा स्पर्धे पुरताच सीमीत न रहाता त्याचा वापर या पुढे ही सर्व खेळाडू, क्रिडारसीक यांच्यासाठी सदैव होत रहावा.

नाही तर गेल्या स्पर्धे नंतर जसे संकुल धुळ खात पडले होते त्या प्रमाणॆ परत त्याची गत व्हावी.

No comments: