Friday, October 10, 2008

का नाही ?

एका कार्यशाळेत शिकलोय या प्रश्नावर विचार करायला. " का नाही ? Why Not ? " 

 आपण केवळ एकांगी विचार करत असतो, दुसऱ्या पर्यायाचा फारसा विचार करत नाही आणि या दोन पर्यांया पलीकडे ही काही असु शकते या वर तर आपला अजीबात विश्वास नसतो. 

या प्रश्नाने  नवा दॄष्टीकोनातुन समस्येचा  विचार करायला  शिकवल.  
 No comments: