Monday, October 27, 2008

दिवाळी म्हणजे ....
दिवाळी म्हणजे खरेदी आणि खरेदी , नल्ली मधे, महालक्ष्मी आणि मांटुंगा दोन्ही कड़े।

No comments: