Monday, November 04, 2013

गार्डन व्हु

चिंचोली बंदर , लिंक रोड , मालाड . 

हा विभाग जंगल होण्याआधीचे दिवस. 

पण एवढा जुना काळ नव्हता ज्या काळी की तेथे खाडीवर, बंदरावर आपल्या लहान मुलींना फिरायला त्यांचे सासरे घेवुन जायचे . 

बऱ्यापैकी नव्हे तर चांगल्याच मोकळ्या जागा या ठिकाणी होत्या. खाडी बुजवुन तेथे टोलेजंगी इमारती, मॉल बांधण्यापुर्वीचे हे दिवस. 

आपल्या शाहजाद्याच्या आगमनाचा आनंद साजरा करण्यासाठी राजाभाऊंनी येथले "गार्डन व्हु " नामक रेस्टॉरंट निवडले. रात्री गार्डन मधे बसुन जेवायला मस्त मजा आली होती. (संध्याकाळी बारसं झाल्या झाल्या तडक ते ह्याजागी जेवायला गेले. आपल्या दमलेल्या बायकोचा पण त्यांनी विचार केला नाही ).

नंतर तेथे दोनचार वेळा शांतपणे जाणॆ झाले.

मग ती जागा आकसत गेली, गार्डन गायब होत गेले, आतल्या खोलीत बसण्याची व्यवस्था होत गेली.

शेवटच्या तेथे चांगल्या नसलेल्या अनुभवानंतर परत येथे जेवायला यायचे नाही हे ठरवुन मग कधीच जाणे केले नाही.

मग कधीतरी हे गायब झाले.

No comments: