Monday, November 04, 2013

कॉपर चिमणी

लिंकीग रोड व स्वामी विवेकानंद रस्त्यावरुन जो रस्ता वांद्रे रेल्वेस्थानकाकडे जातो तेथे कोपऱ्यावर "कॉपर चिमणी " सुरु झाले होते.

आता वरळीच्या लोटस कोर्ट मधल्या कॉपर चिमणीची सर दुसऱ्या कोणत्याच कॉपर चिमणीला येणारी नसली तरी पण केवळ या नावावर हे रेस्टॉरंट चालायला हरकत नव्हती.

1 comment:

Anonymous said...

Welcome back.
Missed your posts.

Mahesh