Monday, November 04, 2013

वार्षिक भविष्य

ज्या दिवाळी अंकातील वार्षिक भविष्यात वृश्चिक राशीचे भविष्य छान छान लिहिलेले असेल , ज्यात "तुम्हाला समिश्र फळ देणारे असेल " असे लिहीलेले नसेल , तो अंक सर्वात उत्तम

No comments: