Tuesday, November 05, 2013

बार आणि फॅमिली रेस्टॉंरंट

बार आणि फॅमिली रेस्टॉंरंट हे नाव मिरवणाऱ्यांच्या राजाभाऊ अजिबात वाऱ्यालापण उभे रहात नाहीत. पण त्या रात्री ते गेले. गेले ते गेले सोबत आपल्या फॅमिलीला घेवुन गेले. 

कारण एकच. एका वार्ताहरानी यावर त्यांच्या खाण्याबद्द्ल स्तुती केलेला वर्तमानपत्रातील लेख. काय तारीफ केली होती, काय तारीफ केली होती की कधी न भुलणारे राजाभाऊ भुलले. 

आता आयुष्यभर आठवत बसले आहेत आपण कसे फसलो हे. 

ज्यांना या विषयात गती नाही त्यांनी खाण्याबद्दल लिहु नये,

No comments: