Tuesday, November 05, 2013

अश्याच स्पर्धा

राजाभाऊंच्यावर पण कधीतरी मान खाली घालुन गुपचुप तेथुन निघुन जाण्याची वेळ येते.

अश्याच स्पर्धा चालल्या होत्या.

"ज्यांचे पोट सर्वात मोठे आहे त्यांनी पुढे यावे "

राजाभाऊ समोर जवळजवळ धावतच गेले. त्यांना खात्री होतीच, हे बक्षिस केवळ आपल्यासाठीच आहे. मग इतरजण हळुहळु येवुन बाजुला उभी राहिली. 

शेवटला त्यांचा एक सहकारी येवुन उभा राहिला. 
त्यांना बघुन राजाभाऊ गुपचु स्टेजवरुन खाली उतरले. 
आधीच माघार घेतलेली बरी.

पण दुसऱ्या एका स्पर्धेत राजाभाऊंना बक्षिस मिळाले.

" कमरेला लावलेला पट्टा सर्वात लांब कोणाचा आहे ? "

No comments: