Tuesday, November 05, 2013

सत्ता

सत्ता मिळवण्यासाठी काही ना काही बांधायलाच लागते, काही तरी उभारावेच लागते.

अपवाद. ज्याची समाजाला आत्यंतीक गरज आहे, ज्याच्यातुन गोरगरिबांचा फायदा आहे, तेवढे सोडुन.

No comments: