Monday, November 04, 2013

शुक्राचे भ्रमण तृतीयात

" तरी फेब्रुवारीपर्यंत शुक्राचे भ्रमण तृतीयात राहिल्यामुळे घरामधे चिमुकल्याच्या आगमनाची कुणकुण लागेल. "

विजयपंतांना बहुतेक जुने दिवस आठवले असतील. त्या काळी म्हणे सास्वा आणि सुना एकत्र जायच्या सुतिकागृहात. 

बाळतं व्हायला.

" काय रे तुझा मुलगा वाटतं. गोड आहे. "

"माझा नाही. माझ्या बापुंचां."

No comments: