Tuesday, November 05, 2013

ओके. नो प्रॉब्लेम

काही छोटीसी समस्या निर्माण झालेली असते.
समोरच्याला ती सांगता. समोरुन जबाब येतो " ओके. नो प्रॉब्लेम "

मग दुसऱ्याला ती सांगता.
मग त्यालाच त्याचे म्हणणे कसे बरोबर आहे हे अर्धा अर्धा तास तुम्ही समजवत रहातात. 

पुढच्या वेळी संपुर्ण व्यवहार हा पहिल्याकडे वळवला गेलेला असतो.

No comments: