Tuesday, November 05, 2013

दिवाळीच्या पोस्ट

अचानक तुम्हाला सलाम झडु लागले की समजायचे दिवाळी आली.

कष्टकरी माणसांनी दिवाळीच्या पोस्ट साठी एवढे लाचार होवु नये.

No comments: