Tuesday, November 05, 2013

रेडीयो पंजाब.

रेडीयो पंजाब.

जेव्हा खिशात पैसे नसायचे, अंधेरी भागात जेवणाच्या वेळी जाणे व्हायचे तेव्हा ह्या सिंधी माणसाच्या "रेडीयो पंजाब " चा सहारा असायचा. 

स्वामी विवेकानंद रस्तावर अंधेरी स्थानकाबाहेरचे हे पंजाबी जेवण मिळण्याचे ठिकाण. स्वस्त आणि मस्त. अगदी साधेच. भाज्याही आपल्या तशाच साध्यासुद्या. 

हे नक्की कुठे होते ते येथुन जातांना प्रत्येक वेळी आठवण्याचा राजाभाऊ प्रयत्न करत असतात, पण नाही आठवत.

No comments: