Tuesday, November 05, 2013

राजधानी

"राजधानी " 

जेथे गुजराती जेवणाची पर्वणी असते, जे गुजराती माणसांचे प्राबल्य असलेल्या विभागात असते ते पण बंद पडावे ?

राजधानी. चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाजवळ.

No comments: