Monday, November 04, 2013

आज पाडवा.

आज पाडवा. 

पतीपत्नी ह्यांच्या नात्यातील गोडवा जपायचा सण. 

सकाळपासुन एक विचार करतोय की एकाची बायको त्याला परत मिळावी ह्यासाठी लाखों बायकांनी विधवा झाल्या , एखादीची अपमानाचा बदला घेण्यासाठी अब्जावधी बायकांनी का आपले पती गमावले.

हे योग्य का अयोग्य ?

No comments: