Tuesday, November 05, 2013

दत्तात्रय.

एका मराठीमोळ्या उपहारगृहाची सकाळी आठवण झाली. 

अलीकडेच ते बंद पडले. ते बंद पडण्याच्या काही महिने आधी राजाभाऊ तेथे जेवायला गेले होते. तेव्हाच त्यांना ह्याची अनिष्ट चाहुल लागली होती. 

पदार्थांचा दर्जा थोडाफार घसरला होता.

कैक वेळा तिथे जेवण व्हायचे. आता होणे नाही,

दत्तात्रय. 
दादर.

No comments: