Tuesday, November 05, 2013

गिरगाव रंगावली ग्रुप

संपुर्ण वर्ष ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली आणि हे संपुर्ण वर्षे ज्याच्या आठवणीत रमायचे आहे ते गिरगाव रंगावली ग्रुपनी आयोजीत केलेले अप्रतिम रंगावली प्रदर्शन आज पाहण्याचा योग जुळुन आला.

ह्या सर्व कलावंताचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. ह्या रांगोळ्या कश्या आहेत हे शब्दात सांगणे कठीण आहे. त्याची अनुभुतीच घेतली पाहिजे.

No comments: