Monday, November 04, 2013

फेब्रुवारीपर्यंत शुक्राचे भ्रमण तृतीयात

"वैवाहिक सौख्याच्या दृष्टीने मानलं तर समाधान अशी तुमची परिस्थिती असली तरी फेब्रुवारीपर्यंत शुक्राचे भ्रमण तृतीयात राहिल्यामुळे घरामधे चिमुकल्याच्या आगमनाची कुणकुण लागेल. "

- पंत , विजयपंत का हे हे भलतेच. 

आता या वयात कुणकुण ? 

पंत ,पंत , नको , नको हो अशी भविष्य वर्तवुत.

No comments: