Monday, November 04, 2013

किती तरी दिवस झाले राजाभाऊंच्या डोक्यात R.T.I नुसतं घुसुन राहिले आहे. 

R.T.I मधे कधी मागवायचे, मागवायचे करता करता दिवस पुढे भराभरा सरकत चालले आहेत. पण हे R.T.I प्रकरण काही हाती लागत नाहीयं. 

किती वेळा त्याच्या जवळ जाणॆ झाले पण तरीही लांब रहाणे झाले..

आता उद्याला नक्कीच मधे R.T.I डाल नी पोरी, भाकरा, चॉकलेट टार्ट, लेमन टार्ट , केक , बटाटा वडा आणायला जातोच. येथे पारसी पध्दतीचे जेवण पण चांगले मिळते असे ऐकुन आहे. पण शाकाहारी असल्यामुळॆ त्यापासुन दुर रहावे लागते.

हे R.T.I म्हणजे Right To Information Act नव्हे तर Ratanbai Tata Institute. ह्युजीस रोड वरचे.

यांनी मध्यंतरी त्यांच्या जागेत एका हॉलमधे रेस्टॉंरंट सुरु केले होते . मला वाटतं ते फक्त रविवारीच सुरु असायचे , बुफे लंच साठी. सध्याला बुफे मिळतो का नाही ते ठावुक नाही.

No comments: