Saturday, December 25, 2010

काळवंडलेले सौंदर्य

 
मुंबईवर सत्ता गाजवायची दुसऱ्यांच्या भावनांशी खेळत. 
या मुंबईवर मात्र  प्रेमाची भावना मात्र दाखवायची नाही.

No comments: