Tuesday, December 28, 2010

अजब तेरी दुनिया मेरे मालीक

अजुन कसाब पुख्खे झोडतोय , त्याच्यावर खर्च होणारे करोडो रुपयाच्या मेहरबानीने.
जेव्हा काय होईल ते होईल. अजुन खुप वेळ आहे.

आणि डॉ.बिनायक सेन ना पाठवुन दिले तुरुंगात खडी फोडायला.

No comments: