Thursday, December 16, 2010

देवा तुझीया द्वारी किती कष्ट ?

एकतर भगवंताने जावुन वर कुठेतरी ध्यानस्थ बसायचे आणि वर भक्तांना दर्शनासाठी येण्याची वाट दुस्तर करुन सोडायची. आता पर्यंत डोंगरमाथ्यावर जावुन बसलेल्या देवतांची मंदिरे ठावुक होती, पण हा काय भलताच प्रकार विष्णुमहाराज करुन राहिले आहेत ?


राजाभाऊंच्यानी काही असे चढवेना, ते आपले खालीच उभे.

No comments: