Tuesday, December 07, 2010

ड्रॉ ?

विनंती मान्य करायला हवी होती. सर्व प्यादी पांढऱ्या घरात असतांना काळ्या उंटासोबत मात करणे त्याला शक्य नव्हते.

No comments: