Tuesday, December 28, 2010

मटा नायक २०१० आणि

मटा नायक स्पर्धा आज जाहीर झाली.
यंदाला झालेले घोटाळे लक्षात घेता खरं म्हणजे

"महाघोटाळा नायक २०१० "

अशी स्पर्धा जाहीर व्हायला हवी.


कोण बरं यात पहिला नंबर पटकवणार ?

No comments: