Sunday, December 05, 2010

गाडी चालवतांना बाहेरील जग

भीती ना आम्हा तुझी मुळी ही

काय कसं काय ? अगदी निवांत.


विकण्यासाठी दारोदारी, गावागावातुन आपल्या गाड्यांचा ताफा घेवुन फिरायची वेळ ?

गाडी घ्या गाडी .


एखाद्या पठारावरुन जाण्यासारखे सुख नाही. भन्नाट वारा आणि तोही तप्त दुपारी.

No comments: