Tuesday, April 26, 2011

राजाभाऊ कशाला तुम्ही ?


राजाभाऊ कशाला तुम्ही आपल्याच बायकोला भडकवता. कधीतरी तिला जे हवं आहे ते घेवुन द्या की.

No comments: